Taktvätt

Få taket att se ut som nytt utan dyrt takbyte!

✔️ Antal nöjda kunder:

✔️ Grundat:

✔️ Tillgänglighet: om dygnet

Taktvätt

Oavsett om det handlar om industrifastigheter eller privata bostäder så är taket en oerhört viktig del av byggnadens skydd mot väder, vind och naturligt slitage. Ofta så måste byggnader hantera allt ifrån fuktbildning till mikrobiologiska angrepp i form av syrabildade restprodukter från lavar och mossor.

Om taket inte hålls rent och fint så ökar man risken för att såväl tak som byggnaden i stort ska ta skada. Många har på egen hand fått erfara hur viktigt det är att vara proaktiv i hur man förhåller sig till takvård och tvätt.

Genom att tvätta taket så tar man helt enkelt bort mycket av de saker som förhindrar optimal avrinning och minimerar samtidigt risken för skadlig tillväxt. Därför bör regelbunden taktvätt vara en given del av underhållet. Allt för ofta så avvaktar man för länge mellan tvättar med följd att taket tappar sin naturliga förmåga att skydda byggnaden.

Därför rekommenderar vi att man överväger att med regelbunden intervall inspekterar och tvättar taket i behövlig utsträckning.

När ska du anlita professionell taktvätt?

När man behöver tvätta taket och hur omfattande tvätten behöver vara varierar utifrån ett flertal olika omständigheter. Generellt sett så bör man årligen inspektera taket för att kontrollera huruvida det förekommer tillväxt eller om det finns tecken på dålig avrinning. På så sätt man kan vara ute i god tid och utföra åtgärder i förebyggande syfte för att slippa framtida problem.

Om du börjar se tecken på tillväxt, dålig avrinning eller att taket inte är lika snyggt som det brukar så är det definitivt dags att anlita professionell taktvätt. Är du osäker så kan vi erbjuda en individuell bedömning och se till att ert tak hanteras på bästa möjliga sätt.

Kom ihåg att det sällan lönar sig att skjuta upp taktvätten och avvakta allt för länge. Tvärtom har man mycket att vinna på att vara tidigt ute och ta hand om problem innan de växer.

Om man låter sitt tak stå obehandlat under lång tid så riskerar man att behöva vidta avsevärt mycket mer omfattande åtgärder med kostnader som vida överstiger vad regelbunden vård skulle ha kostat.

Därför rekommenderar vi definitivt att alla överväga att anlita professionell taktvätt och säkerställa en rättvisande bedömning gällande hur taket kan vårdas på bästa möjliga sätt.

Så fungerar processen

Vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt för er att bibehålla ett snyggt och funktionellt tak. Med fokus på kundbemötande har vi därför förenklat processen att anlita
oss. Därför blir det sällan svårare än följande tre steg. Kom ihåg att detta av naturliga skäl bara är en schablon över hur vi arbetar. Som tumregel väljer vi alltid att individualisera vårt
arbetssätt i behövlig utsträckning. Det gör att vi kan leva upp till även de mest specifika och särskilda önskemål.

  • Kontakta oss för en inledande bedömning och överläggning.
  • Vi kommer överens om hur ert tak hanteras på bästa sätt.
  • Vi utgör en professionell, skonsam, effektiv och ändamålsenlig taktvätt.
 

Genom att anpassa våra arbetsmetoder utifrån varje situations unika förutsättningar så ser
vi alltid till att resultatet blir så bra som möjligt. Vi kan även erbjuda regelbunden schemalagd taktvätt för att ni aldrig ska behöva bekymra er över hur ert tak hanteras. Eftersom vi alltid är stolta över vårt sätt att arbete så genomför vi gärna en avstämning och återkoppling för att se till att allt lever upp till era förväntningar. Vi värdesätter alla våra kunder och ser verkligen fram emot att ni hör av er för att vi ska kunna vidta de bästa
åtgärderna för ert tak.

Fördelarna med professionell taktvätt

Många undrar vad de faktiska skillnaderna mellan en vanlig och en professionell taktvätt
egentligen är. Särskilt då många numera har tillgång till egen högtryckstvätt. Men vad som ofta missas är att man med vissa åtgärder riskerar att göra mer skada än nytta. Detta gäller inte minst när man utsätter taket för intensiv högtrycksbehandling som riskerar att orsaka skada och få fukt att tränga igenom skyddsbarriären.

Vårat sätt att arbeta innebär att vi alltid väljer de mest ingripande åtgärder som samtidigt ger bäst resultat.

Detta gäller såväl själva tvättprocessen som eventuell efterbehandling.

Därför kan ni alltid vara säkra på att våra åtgärder ger ett långsiktigt resultat samtidigt som ni slipper oroa er för eventuella skador.

Vi har omfattande erfarenheter av allt ifrån nya till riktigt gamla tak. Och då vi vet hur viktigt det är att bibehålla takets naturliga skyddsbarriär utan att orsaka negativ inverkan på förseglingar och fogar. På det stora hela blir det en garanti för att ert tak ska få rätt behandling utan verkliga förutsättningar.

Kontakta oss

Att tvätta taket är en mångfacetterad process. Det handlar både om att få ett resultat som ser till att taket ser riktigt snyggt ut, och att säkerställa att taket har det skydd som krävs för att hjälpa byggnaden stå emot naturens påfrestningar är ett sätt att bespara sig själv framtida omfattande utgifter. Vi är stolta över att kunna erbjuda alla våra kunder rätt förutsättningar för att såväl främja ett gott inomhusklimat som att säkerställa god byggnadshälsa.

När ni väljer att kontakta oss så kan ni alltid vara säkra på att få vårt fulla engagemang. Vi ser till att ta reda på exakt vad som krävs för att leva upp till både era individuella förväntningar, och för att ta hand om ert tak på bästa möjliga sätt. Kontakta oss på någon utav våra tillgängliga kanaler så ser vi tillsammans till att ert tak hanteras på bästa möjliga sätt.