Avloppsspolning

Behöver du professionell avloppsspolning? Vi skickar vår spolbil omgående över hela Östergötland 

LINKÖPING – NORRKÖPING – MJÖLBY – MOTALA

MED OMNEJD – VI HJÄLPER DIG I HELA ÖSTERGÖTLAND

Niklas Archibald
Google Reviews
Read More
Mycket bra service. Väldigt trevligt bemötande, snabb och med bra priser. Kan varmt rekommenderas.
David Hein
Google Reviews
Read More
Snabbt på plats, bra pris och trevligt bemötande.
jasmine
Google Reviews
Read More
Christian Thune
Google Reviews
Read More
Kunde komma med kort varsel när vi hade stopp i avloppet. Filmade och rensade grundligt. Ett tips till alla som har stopp i avloppet är att välja till filmning för att upptäcka svackor och andra problem med rören samt för att verifiera att avlagringarna är helt borta.
Previous
Next

Vad är avloppsspolning?

När det handlar om akuta stopp eller förebyggande åtgärder så har avloppsspolning definitivt en särställning. Det är nämligen ett av de mest effektiva sätten att både ta hand om befintliga stopp och se till att rör och ledningar befrias från fettrester, ansamlingar och avlagringar som på sikt riskerar att leda till allt ifrån stopp till skador och läckage. Att säkerställa skonsam och ändamålsenlig avloppsspolning är därför ett måste om man vill ha friska rör. Därför erbjuder vi både flexibel akut spolning och regelbunden underhållsspolning.

När ska du anlita professionell avloppsspolning?

Avloppsspolning är viktigt för såväl akuta stopp och problem som av underhållsskäl. Om man märker att avrinningen är dålig, eller att avloppet ger ifrån sig ljud eller dålig lukt, så är det ofta indikationer på att det är dags för spolning.

Men i många fall är det en bra idé att regelbundet spola rören just för att undvika att problem uppstår. Tillsammans kan vi avgöra om spolningen är lämpligt i ditt fall.

Så fungerar processen

Med fokus på våra kunders bekvämlighet så ser vi till att alltid vara flexibla i vårt arbetssätt. Därför individualiserar vi alltid arbetssättet utifrån de verkliga förutsättningar som råder.

  • Första steget är att kontakta oss. Då kan vi tillsammans avgöra huruvida problemet
    är akut eller om det handlar om en framtida åtgärd.
  • Gemensamt bestämmer vi när och hur situationen ska hanteras.
 

Resultatet blir alltid en ändamålsenlig avloppsspolning som åtgärdar befintliga problem och minskar risken för att de återkommer i framtiden. Med skonsamma arbetsmetoder ser vi även till att det inte uppstår någon negativ inverkan till följd av spolningen.

Fördelarna med avloppsspolning

På många sätt så bör avloppsspolning ses som en naturlig del av hur man underhåller
avloppssystemet. För även om många förknippar spolning med propplösning och
hantering av stopp så är det även ett sätt att se till så att rören håller bra skick. Med
regelbunden spolning så skapar man nämligen rätt förutsättningar för ett långsiktigt
effektivt avloppssystem.

Kontakta oss för avloppsspolning

Vi är alltid tillgängliga och kan både avhjälpa akuta problem på jourtid och planera rutinmässig underhållsspolning. Genom att alltid sätta våra kunders intressen i första rummet så ser vi till att ni får den service och det resultat som ni förväntar. Kontakta oss på våra tillgängliga kanaler så ser vi tillsammans till att ordna professionell avloppsspolning som ger resultat.